Bokprosjektet Arr i hjertet


Monografi avsluttet 2021 (Aas og Buli-Holmberg)

 

 

Omtale av boka Arr i hjertet - Lærerstøtte til elever som har vært utsatt for mobbingCappelen Damm sine nettsider: 

Arr i hjertet retter søkelyset mot livssituasjonen til elever etter at mobbingen har stoppet, og hvordan lærere kan gi disse elevene støtte. Boka bygger på resultater fra et forskningsprosjekt der stemmene til elever som har blitt mobbet i skolen, bringes fram. Elevenes mobbehistorier forankres i relevant teori og forskning knyttet til sosiale, emosjonelle, relasjonelle, psykiske og skolefaglige konsekvenser. Forfatterne er opptatt av å synliggjøre hvordan mobbingen har påvirket elevene psykisk og sosialt.

Å bli utsatt for mobbing kan få negative psykiske helsemessige konsekvenser av ulik alvorlighetsgrad og varighet. Elevenes opplevelse av god lærerstøtte har derfor stor betydning for en god psykiske helse og for hvordan de vil kunne mestre livet etter at mobbingen har stoppet.

Arr i hjertet er et nyttig bidrag til skolers arbeid med å følge opp elever som har blitt mobbet. Både for lærerstudenter og for de som arbeider i skoleverket, og særlig lærere som til daglig møter elever i lignende situasjoner, vil det være nyttig å få kunnskap om erfaringene til elever som har blitt mobbet.

_____________________________________________________________________

På Cappelen Damm sin nettside ligger også lenke til en radiosak på NRK Finnmark - Finnmarkssendinga fra 21. januar 2021 med Gudrun Aas og mobbeombudet i Troms og Finnmark, Janne Sannes. De snakker om mobbing og boka Arr i hjertet. Du kan også klikke her for å komme til opptak av sendinga.  

_____________________________________________________________________

ITPO-medlem Anne-Mette Bjøru har skrevet bokomtale om Arr i hjertet i Psykologi i kommunen nr. 3, 2021. Den finner du her.Medlemmer:

Gudrun Aas (Principal investigator)
Jorun Buli-Holmberg