Utvikling av helsefaglig forskningsaktivitet i Finnmark


Hammerfest sykehus er under oppføring og skal stå ferdig i 2025. Kommunehelsetjeneste, universitet og spesialisthelsetjeneste skal være under samme tak og arealet er integrert. En felles forskningsavdeling skal etableres.

 

Det er krav om akademisk kompetanse i en profesjonsutdanning som medisin. Som en del av etableringen av Finnmarksmodellen i 2017 er det viktig å styrke og videreutvikle akademisk kompetanse i undervisningsmiljøet for både medisinerstudenter og andre helsefaglige utdanninger.

Prosjektet skal avklare hvilken interesse det er for samarbeid om forskning blant de samarbeidendende kommunene Alta, Karasjok og Hammerfest, samt internt i spesialisthelsetjenesten i Vest Finnmark.

Målet er å få

- en plattform for en framtidig forskningsaktivtet i Nye Hammerfest sykehus som åpner i 2025.

- en god oppstart for forskningsgruppen INTEREST som er tilknyttet Finnmarksmodellen.Medlemmer:

Ingrid Petrikke Olsen (Principal investigator)


Finansiering:

interne strategiske midler