Mars 2023 Zoominar


Digitalt møte om Samisk arkitekturbok

Etablering av nettverket og samtale mellom deltakerne:

Ánne-Márja Guttorm Graven, oversetter og forfatter, freelancer, Lødingen

Elin Haugdal, professor i kunsthistorie, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Harald Gaski, samisk litteraturviter, professor ved Sámi allaskuvla, Tana

Joar Nango, samisk arkitekt og kunstner, Tromsø

Lene Antonsen, professor i samisk språkvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Ole-Henrik Einejord, samisk arkitekt, CODE arkitektur, Oslo

Nils Oskal, filosof og professor ved Sámi allaskuvla, Kautokeino

Sigbjørn Skåden, samisk forfatter, freelancer, Tromsø

Solveig Joks, førsteamanuensis, Sámi allaskuvla, Kautokeino

Sunniva Skålnes, arkitekt og avdelingsdirektør Avdeling for kulturminner, areal og miljø, Kautokeino

Svein Aamold, professor i kunsthistorie