Januar 2023 Workshop


Image caption

Første workshop om samisk arkitektur, språk og Girjegumpi.

UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Introduksjon ved Joar Nango og Elin Haugdal. Inledning om samisk språk og digitale ressurser ved Lene Antonsen. Presentasjoner av mulige ord og prosjekter ved  Ánne Márja Guttorm Graven, Nils Oskal, Sigbjørn Skåden, Svein Aamold. Om Girjegumpi i Venezia ved kurator ArkDes James F. Taylor og produsent Luba Kuznikova.Finansiering:

Støttet av

-ArkDes

-Institutt for språk og litteratur

-Kolsruds legat