Revisjon og Regnskap (FRR)

Vi er en gruppe forskere ved Handelshøgskolen som forsker på revisjon- og regnskapstematikk. Våre forskningstema og interesser favner bredt innen revisjon- og regnskapsspørsmål.

Aktuelle temaer i revisjon og regnskap belyser både finansiell rapportering og ikke- finansiell rapportering. Finansiell rapportering er sterkt regulert og preget av internasjonale reguleringer og praksis, noe som er med på å kvalitetssikre den finansielle rapporteringen vi har i Norge. Samtidig vil det også foreligge ikke-finasiell rapportering, slik som bærekraftrapportering og internkontroll.

Hvor sikker kan investorer og bedriftseiere være på at all informasjon selskaper rapporterer eksternt, er korrekt og relevant for sine regnskapsbrukere og interessenter? Dette og andre viktige spørsmål rundt regnskapsrapportering vil bli belyst gjennom vår forskning.

Våre forskningstema favner bredt innen revisjon- og regnskap og hvor blant annet følgende tema er representert:  

- Finansiell rapportering
- Kvalitetssikring av finansiell rapportering
- Regnskapspraksis
- Regnskapsanalytiske tema
- Verdiskapning
- Verdsetting
- Revisjonskvalitet
- Offentlig tilsyn
- Intern kontroll
- Misligheter
- Hvitvasking
- Etikk
- Bærekraftrapportering

Ved å klikke på den enkelte person (gå til Medlemmer), finner du mer detaljert informasjon om personens forskningsinteresser og publikasjoner.

Medlemmer


Handelshøgskolen ved UiT
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø


Tlf +47 77 62 33 03
e-post: tine.degerstrom@uit.no

Logg inn / Login