Personvern i Fit Futures


Det er frivillig å delta. Du kan når som helst trekke deg uten begrunnelse. Du kan også kreve at dine opplysninger slettes med mindre opplysningene er anonymisert, publisert eller er brukt i utførte analyser.

Som deltakere er du forsikret i pasientskadeerstatningsordningen.

UiT Norges arktiske universitet er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er samlet inn. Datatilsynet har gitt konsesjon til første og andre datainnsamling (FF1 og FF2). Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har også støttet FF1 og FF2. Behandlingen av personopplysninger i Fit Futures 3 er godkjent av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og er i tråd med EUs personvernforordning og de til enhver tid gjeldende regler.

Har du spørsmål om personvern i Fit Futures, kan du kontakte personvernombudet ved UiT Norges arktiske universitet.