Tilgang til data og biologisk materiale


Søknader om tilgang til forskningsdata og biometrisk materiale behandles i faste møter. Ved innvilgelse inngår du en avtale med UiT Norges arktiske universitet om utlevering og bruk av forskningsdata i en gitt tidsperiode. Dette omfatter også retten til å publisere artikler. Dersom du har behov for datatilgang utover den avtalte tidsperioden kan du søke om forlengelse.

Utlevering og bruk av FF-data skal bidra til å øke kunnskapen om unges livsstil og helse, og være i tråd med FFs retningslinjer. Bruken må også være i tråd med prosjektets egen beskrivelse/protokoll. Prosjektet må legge ved eller ettersende eventuelle nødvendige godkjenninger, for eksempel fra Regional etisk komite (REK). 

Søknaden må være komplett før FFs Data- og biobankutvalg behandler den, og må inneholde:

  • søknadsskjema
  • liste over ønskede variabler
  • analyseplan om hvordan dere skal bruke variablene, for eksempel utfallsmål, eksposisjons- og justeringsvariabler. Analyseplanen kan være en del av protokollen eller et eget dokument
  • prosjektbeskrivelse/protokoll med publikasjonsplan
  • REK-godkjenning hvis nødvendig
  • databehandlingsplan om hvordan dere planlegger å håndtere data i prosjektet. Opplysningene i databehandlingsplanen kan være en del av protokollen, øvrige dokumenter i søknaden eller samlet i et eget dokument

Du sender søknaden på epost til fitfutures@uit.no

Fra 01.01.2024 vil det være nye satser for betaling ved utlevering av forskningsdata fra Fit Futures. Se her for prisliste.

Her kan du laste ned søknadsskjema og lese nærmere om FFs retningslinjer for tilgang til data og biologisk materiale.

Her kan du lese nærmere om Fit Futures retningslinjer for tilgang til data og biologisk materiale og laste ned liste over tilgjengelige variabler i Fit Futures 1Fit Futures 2 og Fit Futures 3. Her kan du laste ned søknadsskjema.

Fit Futures oppbevarer biologisk materiale fra de tre datainnsamlingene i UiTs biobank ved Det helsevitenskapelige fakultetet. FF har biobanknummer 3800 i det nasjonale biobankregisteret