Fit Futures 3


Voksnes helse undersøkes i mange studier, men man har mindre kunnskap om helsen til unge voksne. Selv om få 20-åringer har alvorlige sykdommer, er dette en viktig livsfase hvor grunnlaget for fremtidig helse legges.

 

Undersøkelsen kan bidra til at vi får økt kunnskap om unge voksnes livsstil og helse, og hvordan sykdom kan forebygges og diagnoser kan stilles på et tidligere tidspunkt. Ved å gjenta undersøkelsen kan vi følge med hvordan helsen utvikler seg over tid.

Hovedmålet med Fit Futures er å fremskaffe ny kunnskap som fremmer tidlig forebygging av helseplager, kroniske sykdommer, uførhet og frafall fra utdanning og arbeidsliv.

Undersøkelsen er grunnlag for stor forskningsaktivitet, kunnskapsproduksjon og forskerutdanning ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Norges arktiske universitet (UiT) og Folkehelseinstituttet (FHI), samt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. 

Undersøkelser

 • Intervju
 • Spørreskjema
 • Blodtrykk & puls
 • Blodprøver & spyttprøve
 • Bakterieprøver
 • Urinprøve
 • Høyde og vekt
 • Kropps skanning: Beintetthet og kroppssammensetning
 • Aktivitetsmåler
 • Tannundersøkelse
 • Smerteundersøkelse