Fit Futures 1 & 2


Fit Futures 1 ble gjennomført skoleåret 2010-11 og alle som gikk første året på videregående skole i Tromsø og Balsfjord, ble invitert til å delta. Hele 92% av elevene deltok, noe som er sensasjonelt i forskningssammenheng.

Fit Futures 1 brosjyre

Fit Futures 2 var en utvidelse av Fit Futures 1 og foregikk skoleåret 2012-13 og alle som gikk på VG3 ble invitert til å være med.

 Fit Futures 2 brosjyre

Rektorene ved de videregående skolene var positive til undersøkelsen fra dag en, og de som deltok fikk fri fra skolen. Hele undersøkelsen tok en halv skoledag.

 

Intervju med Runa Lillevoll i 2015

 

Alle videregående skoler i Tromsø og Balsfjord var med i Fit Futures 1 og 2.

 • Breivang videregående skole
 • Breivika videregående skole
 • Kongsbakken videregående skole
 • Kvaløya videregående skole
 • Nordkjosbotn videregående skole
 • Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
 • Tromsdalen videregående skole
 • Tromsø Maritime skole

Testing av kuldefølsomhet. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Undersøkelsen ble gjennomført på Forskningsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Tannklinikken ved UiT.

 • Intervju
 • Spørreskjema
 • Blodtrykk og puls
 • Blodprøver
 • Spyttprøve
 • Bakterieprøver
 • Hårprøve
 • Høyde, vekt og midjemål
 • Kropps skanning
 • Aktivitetsmåler
 • Tannundersøkelse
 • Lungefunksjonsundersøkelse
 • Smertetesting
 • Glukosebelastning