Arctic Energy


Low-Carbon Self-Sufficient Community – Arctic Energy

På lang sikt vil prosjektet bidra til at småsamfunn i arktiske strøk kan bli selvforsynte med fornybar energi. Dette skal prosjektet bidra til gjennom:

  • Å utvikle og teste en metode for simulering av selvforsynt, karbonnøytral og fornybar energiproduksjon i arktiske strøk.
  • Å implementere simuleringsmetoden som et verktøy for små- og mellomstore bedrifter (SMB) i prosjektområdet
  • Å bygge kompetansenettverk mellom SMBer og forsknings- og utviklingsaktører

Prosjektet skal munne ut i et testet og implementert simuleringsverktøy som gjør det mulig å modellere og optimalisere fornybar energiproduksjon allerede på planleggingsstadiet. Simuleringsverktøyet skal gjøre det mulig å måle energiproduksjonens effekter på miljø, økonomi og samfunn, og sammenligne med andre energikilder. Dette vil gi mer effektiv energiproduksjon både økonomisk og miljømessig, og vil gjøre det lettere å planlegge en overgang til fornybare energikilder.

Project website:
https://interreg.no/prosjektbank/arctic-energy/Members:

Trond Østrem (Principal investigator)
Bjarte Hoff
Pawan Sharma


Financial/grant information:

Interreg A, Botnia-Atlantica