Dannelse

Vi er en humanistisk orientert interdisiplinær forskningsgruppe med tilhørighet i Alta. Vi er inspirert av  Wilhelm von Humboldt som definerer dannelse/Bildung som ”å knytte selvet til verden i den mest allmenne, rikeste og ​frieste vekselvirkning” (Schriften zur Bildung) med målet til å forme et allsidig individ som deltaker i sin kultur og sitt samfunn. Forskningsgruppens mål er å undersøke de sosiale, kulturelle og historiske rammene, de verdier og ideologier som skaper en felles forståelse av begrepene dannelse, læring og utdanning, men også skaper alternative modeller og debatt (f.eks.  Bieri 2010 (Wie wäre es gebildet zu sein?); Höltershinken 2013 (Die Nichtplanbarkeit in Erziehung und Bildung); Biestas 2017 (The rediscovery of teaching).  Praktisk betyr det å synliggjøre ideologier og verdier som kommer fremkommer i utdanningsinstitusjons organisasjonsformer, mål og visjoner for fremtidig utdanning. Synliggjøringen kan skje gjennom å bruke et komparativ perspektiv, sammenligningen med dannelsesidealer, formalisert utdanning og uformelle læringsprosesser i andre kulturer og i andre tidsperioder. Ved å se kritisk på bestående modeller, rammer og performative praksiser for (ut)danningsfelt, åpnes det for nye perspektiver og gjøremål.

Gruppeledere er Torun Granstrøm Ekeland og Werner Bigell.

AktivitetMedlemmer


Samarbeid

Gruppemedlemmene samarbeider med eksterne forskningsmiljø ved følgende institusjoner:

●     Sámi Allaskuvla: Engaging the voices of Sámi children. Sirkumpolart prosjekt. (https://samas.no/en/a/research/projects/engaging-voices-sami-children)

●     Syktyvkar State University, Russland. Utvikling av virtuell utveksling for studenter.

●     North Eastern Federal University, Yakutsk, og Kaptagai Secondary School, Russland. Deltakelse i planlegging og gjennomføring av et engelsk sommerleir for barn. Arbeid med kartlegging av pedagogiske idealer i sommerleirene fra Soviettiden til i dag.

●     Vietnam National University of Agriculture, Faculty of Education and Foreign Languages, Hanoi. Samarbeid med implementering av interkulturell kommunikasjon i engelskfaget.

●     Pomeranian University, Faculty of Social Science, in Slupsk, Polen

●     Murmansk Arktiske Statlige Universitet (MASU), Russland.Aktiviteter, Work in progress, Publikasjoner

Publikasjoner

Bigell, Werner. Beauty as Ideological and Material Transcendence. Indiana University Press 2018 ISBN 978-0-253-03212-6.s 187 - 200.s doi: 10.2307/j.ctt2204p7f.16.

Bigell, Werner. Udora: The Beauty of Mowing the Grass together. 2018 ISBN 9789523370999.s 98 - 103.

Ekeland, T.G. (2021). Designing and reflecting on process quality. A case study of encounters and clashes among first-year students in teacher education. Scandinavian Journal of Educational Research.  In Press.

Ekeland, T.G. (2021). The “Edginess” of Creating a Searvelátnja – a Sámi Shared room in a City in Northern Norway. Dieđut. In Press.

Hofmann, A., Rolland, C., Rafoss, K. & Zoglowek, H. (2018). Norwegian Friluftsliv - A Way of Living and Learning in Nature. Waxmann Verlag 2018 (ISBN 978-3-8309-3851-4) 214 p.

Stien, Kirsten Elisabeth. A small methodological approach to fluid teaching in Sámi areas. In: Dieđut.  (In press 2021)

Stien, Kirsten; Kramvig, Britt; Liabø, Rebekka Brox. To be or not to be. Når å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap. I: Metodefestival og øyeblikksrealisme - eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1395-5 s. 294-311

Zoglowek, H. (2018). Teacher of the Gifted - What is Needed?. I: Challenges of Working with Gifted Pupils in European School Systems. Verlag Dr. Kovac 2018 ISBN 978-3-339-10454-0. p. 265-274

Bøthun, Ø. & Zoglowek, H. (2018). Daily Physical Activity of Saami Primary School Children in Northern Norway. Revija za Elementarno Izobraževanje 2018 ;Volume 11.(4) p. 341-356

Chernik, V. , Afonkina, J., Kuzmicheva, T., Merzliakova, E., Stien, K.E. & Anne B. Reinertsen, A.B. (2020). Explorations Across National Borders: Wor(l)ding Differences Together. Qualitative Inquiry, Vol. 26(7) 878–888. DOI: 10.1177/1077800419879186

Logg inn / Login