ICFE 2018 konferansen i Klagenfurt, Østerrike


Gruppen deltok i ICFE 2018 konferansen i Klagenfurt, Østerrike og produserte de følgende bokkapitler

  • Zoglowek, H. Der Lehrer im 21.Jahrhundert - ein Berufsstand im Wandel ?. I: Teacher Education, Sustainability and Development. LIT Verlag 2018 ISBN 978-3-643-91031-8. s. 243-255.
  • Zoglowek, H. & Aleksandrovich, M. Experiential Learning and Digital Learning - Contradictory or Complementary? The Idea of 'Learning by Doing' and its Relevance for Today's Teaching and Learning. I: Teacher Education, Sustainability and Development. LIT Verlag 2018 ISBN 978-3-643-91031-8. s. 187-196.
  • Bigell, Werner. Teaching Sustainability, Losing Autonomy. LIT Verlag 2018 ISBN 978-3-643-91031-8. s 29 - 40.