WP 1 Management


Project director:
Professor Sameline Grimsgaard

Project coordinator: 

Camilla Flåten
Camilla.flaten@uit.no