Befolkningsundersøkelser i nord

Befolkningsundersøkelser i nord (BiN) er en tverrfaglig strategisk satsing ved UiT Norges arktiske universitet. Målet er å styrke helsen til kommende generasjoner ved å fremskaffe mer, bedre og raskere kunnskap om helse og levekår i befolkningen.

Gjennom seks forsknings. og innsatsområder skal vi svare ut på nasjonale og internasjonale spørsmål om helse og levekår med særlig fokus på nordområdene. Forsknings- og innsatsområdene forsterker og er avhengige av hverandre, og skal også legge til rette for innovasjon og samarbeid med næringslivet.

Resultatene formidles for å bidra til kunnskap skal kan brukes for å fremme folkehelsen i nordområdene nasjonalt og internasjonalt.


Start: januar 01. 2018
Slutt: desember 31. 2021

Medlemmer:

Torbjørn Wisløff
Cecilie Lundblad
Svein Tore Jensen
Sten-Are Johansen
Esben Evanger
Jan Brox
Linda Wilhelmsen
Emre SARI
Mikko Moilanen
Sigbjørn Svalestuen
Tor Midtbø
Bjørn-Richard Pedersen
Petja Lyn Langholz
Svein Arne Pettersen
Edvard Hamnvik Sagelv
Eirik Årsand
Henriette Kyrrestad
Laila Arnesdatter Hopstock
Rafael Nozal Cañadas
Jon Øyvind Odland
Chi Quynh Vo
Anne Elise Eggen
Jonas Johansson
Shaheen Syed
Nikita Shvetsov
Einar Holsbø
Seshathiri Dhanasekaran
Anders Andersen
Randi Karlsen
Håvard D. Johansen
Dag Johansen
Gunnar Hartvigsen
Ann Ragnhild Broderstad
Sandra Huber
Guri Grimnes
Marcus Buck
Bente Morseth
Alexander Horsch
Inger Njølstad
Maria Averina
Anne-Sofie Furberg
Hilde Leikny Sommerseth
Sameline Grimsgaard
Lars Ailo Bongo
Irene Foss
Annelene Moberg
Elin Kristin Evensen
Christopher Sivert Nielsen