Collaboration in Aftercare


Prosjektets mål er å bidra til kunnskap om ettervern for unge voksne, herunder organisering, utarbeidelse av mål og samarbeid mellom barnevernet og andre instanser.  

Papers, konferansepresentasjoner og publikasjoner

  • Riise, A. og Olsvik, B. (2023); Collaboration in Aftercare - Manoeuvring Rooms to Facilitate Social Inslusion? Paper presentert på EUSARF-konferansen september 2023, Brighton UK.


Medlemmer:

Anne Riise (Principal investigator)
Bodil S. Olsvik