Innovasjon i barnevernet


Prosjektet utvikler kunnskap om ulike former for innovasjon i barnevernet.

Publikasjoner og konferansepaper

  • Tresselt, M. og Olsvik, B. (2023): Innovasjon som verktøy for sosial bærekraft i barnevernet. Paper til konferansen SOCIAL INEQUITY AND SOCIAL JUSTICE, Tromsø august 2023. 
  • Tresselt, M. og Olsvik, B. (2024): Innovasjon i barnevernet for en sosialt bærekraftig praksis. Kapittel i vitenskapelig antologi om sosial ulikhet og sosial rettferdighet. Kommer på Fagbokforlaget våren 2024. Medlemmer:

Margrethe Amalie Tresselt (Principal investigator)
Bodil S. Olsvik