Implementering av barnevernreformen i kommunene


Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid og Handelshøgskolen, begge UiT Norges arktiske universitet. Medlemmer:

Bodil Olsvik (Principal investigator)