Implementering av barnevernreformen i kommunene


Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid og Handelshøgskolen, begge UiT Norges arktiske universitet. I tillegg er masterstudenter ved Master i barnevern og Erfaringsbasert master i ledelse involvert i prosjektet gjennom masteroppgaver om temaet. 

Publikasjoner, papers og konferansepresentasjoner:

  • Hagebakken, G., Olsen, T.H., Olsvik, B. og Solstad, E. (2022): «Bedre ledelse» i barnevernet: Mer autonomi eller mer kontroll?, Paper presentert på NEON-konferansen, november 2022 i Drammen.

  • Hagebakken, G., Olsvik, B., Solstad, E. og Olsen, T.H. (2024): "Bedre ledelse i barnevernet" - hva forventes i barnevernsreformen?, artikkel i fagfellevurdering.
  • Olsvik, B., Hagebakken, G., Solstad, E. og Olsen, T.H. (2024): "Better leadership" in the Child Welfare Services in Norway– what is expected in the child welfare reform?, abstract antatt til NASSW (the Nordic Association of Schools of Social Work)-konferansen Gøteborg, juni 2024. 


Medlemmer:

Bodil S. Olsvik (Principal investigator)