Kunst, demens og sosial innovasjon

Header image

Kunst og demens

 

Vi ønsker å bidra til å endre synet på demens, og se på mulighetene for kreativt medborgerskap. Sammen utvikler forskere ved Artful Dementia Research Lab tverrkunstneriske intervensjoner der personer med demens er medskapere og medforskere.  Vi jobber med å finne helt nye måter å være sammen på. 

– Vårt utgangspunkt er at vi tenker at mennesker er skapende, lekende og sosiale vesen. Vi puster, ler, smiler, synger, danser, undrer oss, tenker, føler og elsker. Vi lever fra barns ben av sammen i flokker og vi trenger hverandre. Vi trenger å bli sett og å se livet rundt oss. Ingenting av dette forsvinner selv om man får demens – dette her helt grunnleggende for oss, og hvordan kan vi bruke dette aktivt for å finne nye måter være sammen på?

Start: august 12. 2019
Slutt: juni 01. 2026
Enhet: Department of Social Education

Medlemmer:

Rikke Gürgens Gjærum
Karoline Dalby


Resultater:

  1. Tverrestetisk samskapende workshop (Other presentation)
  2. Tverrestetisk samskapende samling. ADLab på Trondenesdagene (Other presentation)
  3. Re-conceptualizing the gap as a potential space of becoming: Exploring aesthetic experiences with people living with dementia (Academic article)