HelseIArbeid - UNG, følgeforskning


Arbeidshelse i Nord er nå i gang med følgeforskning på et nytt pilot-prosjekt som heter HIA UNG. Piloten skal prøve ut et opplegg i videregående skole som er inspirert av Helse i Arbeids bedriftstiltak. Tiltaket skal tilpasses og gjennomføres i utvalgte klasser på to videregående skoler i Troms og Finnmark. Målet er å trygge ungdom gjennom å gi informasjon om relevante helsetematikker. Sammenlignet med HelseIArbeid på arbeidsplassen, som hadde vekt på tematikkene muskel-, skjelett plager, smerter og psykisk helse, (som er de største sykemeldingsdiagnosene i arbeidslivet), ligger det an til at intervensjonen HIA UNG vil ha mer vekt på psykisk helse. På sikt håper man at intervensjonen kan bidra til å forhindre unødvendig frafall i utdanningsforløpet, og i fremtidig arbeidsliv.

Piloten drives av HelseIArbeid senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge i samarbeid med NAV Troms og Finnmark og Troms og Finnmark Fylkeskommune. Hittil har følgeforskningen gått ut på å følge prosessen til piloten gjennom deltakelse i relevante prosjektmøter der alle involverte, også brukergruppene har deltatt.

Formålet med piloten er blant annet å prøve ut om en slik intervensjon lar seg gjennomføre i videregående skole, mens følgeforskningen blant annet skal prøve å finne ut hvordan intervensjonen mottas av elevene og skolene. Hva synes for eksempel elevene om at en slik intervensjon gjennomføres i klassen, og hva tenker de om innhold, budskap og opplegg, slik de erfarer det som deltakere? Og hvordan opplever de aktuelle lærerne, og skoleledelsen denne intervensjonen? Funnene vil kunne gi nyttige innspill til en videreutvikling av prosjektet, både med tanke på praktisk gjennomføring, potensiale for å implementere tematikker i andre fag, og ikke minst, gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle innholdet i presentasjonen og det opplegget som gjennomføres med elevene.

Nikolas Lysnes er nylig ansatt som vitenskapelig assistent og vil være den som står for mye av den praktiske gjennomføringen av følgeforskningen på prosjektet. Post doc Tone Seppola-Edvardsen er faglig ansvarlig for følgeforskningen. Nikolas er utdannet sosialantropolog ved UiT hvor han har skrevet mastergradsavhandling om innovasjonsmiljø i Silicon Valley. Han er nå spent på å ta fatt på nye utfordringer med arbeid innenfor helse og medisinsk antropologi ved ISM.Medlemmer:

Tone Seppola-Edvardsen (Principal investigator)