Når nordlyset kaller

Nordlyset.
En gang forklarte man det gjennom myter, nå kan høyteknologisk forskning på fenomenet gi svar på nye spørsmål om livet på jorda.

Kapittel 1:
Engler i snøen
Lite tilsa at Asgeir Brekke skulle bli en av Norges mest betydelige nordlysforskere. Men én dag kom det et kall. Fra nordlyset.
Les kapittelet
Kapittel 2:
En ny forskningsverden
En vinterdag i 1966 trår Asgeir Brekke for første gang inn i den vitenskapelige verden.
Les kapittelet
Kapittel 3:
Mystiske detaljer i Alaska
Asgeir Brekke mottar i 1971 et brev som endrer både hans egen fremtid og nordlysforskningen i Norge.
Les kapittelet
Labyrint er et kunnskapsmagasin
fra UiT Norges arktiske universitet.

Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon – UiT
Kontakt: Karine N. Aarskog
Webutvikling: Lars Nordmo