UiTs fakulteter


Museum og bibliotek


Administrasjon og ledelse

Universitetsledelsen
  Avdeling for bygg og eiendom
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid
  Avdeling for IT
  Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
  Avd. for personal og organisasjon
  Avdeling for utdanning
Avdeling for økonomi
Ledelse og administrasjon ved UiT i Harstad
Stab hos rektor og direktør