UiTs fakulteter og enheter


Museum og bibliotek


Administrasjon og ledelse

Universitetsledelsen
  Avdeling for bygg og eiendom
  Avdeling for IT
  Avdeling for organisasjon og økonomi
  Avdeling for forskning, utdanning og formidling
Ledelse og administrasjon ved UiT i Harstad
Stab hos rektor og direktør