Forsker Grand Prix

Finale i Forsker Grand Prix Tromsø 2020


Forskningsformidling på høyt nivå, konfetti, greenroom og publikumsstemmer – den regionale finalen av Forsker Grand Prix gikk av stabelen onsdag 23. september!
Her kan du se strømmen fra arrangementet.

Les mer om de to vinnerne fra den regionale Tromsø-finalen
Les mer om alle de ti deltakerne fra UiT i 2020

 
Om Forsker Grand Prix


Forskning endrer verden, og over hele landet gjør tusenvis av ph.d-studenter små og store funn hver eneste dag – funn de ivrer etter å fortelle om til folk.

Forsker Grand Prix er deres arena til å gjøre nettopp dette. I løpet av 18 uker med fellessamlinger og individuell coaching får 10 utvalgte ph.-d studenter veiledning i presentasjonsteknikk og historiefortelling, før de skal presentere forskningen sin for et dommerpanel og et fullsatt publikum. Her får de tilbakemeldinger, før dommerpanel og publikum sammen kårer en vinner.

Vinneren blir ikke bare kåret til Nord-Norges beste forskningsformidler, men blir og landsdelens representant i den nasjonale finalen av Forsker Grand Prix.

Dette er en unik mulighet for ph.d-studenter til å lære mer om formidling, og ikke minst til å fortelle om forskningen sin til et større publikum. Vi lover en gøy og lærerik tid sammen med andre deltakere og mentorer!
Slik fungerer det


 • Først presenterer deltakerne forskningsprosjektet sitt fra scenen, og får stemmer på fremførelsen fra publikum i salen.
 • Deretter får de tilbakemelding fra et dommerpanel med representanter fra akademia, media og scenekunst.
 • Hver dommer deler ut poeng for framførelsen, og disse stemmene regnes sammen med stemmene fra publikum. De fire beste går videre til en egen superfinale der de skal utdype prosjektet sitt i en presentasjon på nye fire minutter. Alle kandidatene må altså forberede to presentasjoner på fire minutter. 
 • Den deltakeren som til slutt får høyest poengsum kåres til vinner av konkurransen.
 • De to deltakerne med høyest poengsum går begge videre til den nasjonale finalenHvem kan delta?


Du kan delta hvis:

 • Du er ph.d.-student på en utdanningsinstitusjon i Nord-Norge.
 • Du disputerer i 2020 eller senere.
 • Du har kommet langt nok i forskningen til å presentere noe om prosjektet ditt.Hva ser vi etter?


 • Motivasjon for deltakelse
 • Muligheten for å delta på fellessamling/forberedelser og nasjonal finale
 • Personer fra ulike institusjoner med ulik fagtilhørighetKontakt oss

Har du spørsmål om Forsker Grand Prix, ta kontakt med arrangementsansvarlig Stine Holand eller Camilla Martinsen Torneus.