Forsker Grand Prix – UiT
Forsker Grand Prix

Forsker Grand Prix Tromsø


Etter noen års pause tar vi opp igjen Forsker Grand Prix som er en morsom, spennende og lærerik konkurranse i forskningsformidling for doktorgradskandidater.

Ti kandidater blir plukket ut til å delta i et opplæringsprogram, som munner ut i et forrykende forskningsformidlingsshow under Forskningsdagene i Tromsø. Her kåres to vinnere som møter de andre regionale vinnerne i den nasjonale finalen i Oslo, der Norges beste forskningsformidler for 2024 skal kåres.

Se hele showet fra 2017 på NRK2

 -----------------------------------------------------------------

After a break of a few years, we are resuming the Forsker Grand Prix, which is a fun, exciting and educational competition in research communication for PhD candidates.

Ten candidates are selected to participate in a training programme, which culminates in an entertaining research show during the Research Days in Tromsø. Here, two winners are chosen, and they will meet the other regional winners in the national final in Oslo, where Norway's best research facilitator for 2024 will be chosen.Her er årets deltakere


Delta i Forsker Grand Prix


Deltakerne er med på å gi forskningsformidling høyere prestisje og mer oppmerksomhet, samtidig som de synliggjør egen forskning. Oppgaven er å formidle forskningen på en måte som gjør et komplekst materiale forståelig for et publikum som ikke kan noe om temaet fra før.

Deltakerne har fire minutter på seg til å fortelle om forskningsprosjektet sitt og engasjere publikum. Publikum og dommerne avgir sine stemmer, og de fire beste går videre til superfinalen der de skal utdype prosjektet sitt i en presentasjon på nye fire minutter.

I denne videoen forteller tidligere deltakere om hvorfor det er gøy å være med 

-----------------------------------------------------------------

The participants contributes to give research dissemination higher prestige and more attention, and at the same time they make their own research visible. The task is to communicate their research in a way that makes a complex material understandable to an audience that does not know anything about the topic. 

The candidates have four minutes to talk about their research project and engage the audience. The audience and the judges cast their votes, and the four best move on to the super final, where they will elaborate on their project in a new four-minute presentation.

In this video, former participants tell about why participating in Forsker Grand Prix is fun