Kagoshima University

Japan

Kagoshima University

Japan

Om Kagoshima University

Avtalestedet kan kun benyttes til utveksling for studenter som skal delta på utvekslingopplegget Asia Explorer ved NFH: Januar - mars: Sri Lanka; april - juli Japan (Kagoshima).

Kagoshima University tilbyr studentbolig for deltagere i Asia Explorer

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer