University of California, San Diego

USA

Om University of California, San Diego

University of California, San Diego (UC San Diego) ble grunnlagt i 1960 men kan spore sine røtter tilbake til 1903 med dannelsen av Scripps Institution of Oceanography. Universitetet er rangert som ett av de 15 beste forskningsuniversitetene i verden, har 36 000 studenter og hovedcampus befinner seg i La Jolla, California.

UiT Norges arktiske universitet har avtale om å sende studenter på "Study Abroad" gjennom UCSD Extension. Avtalen er åpen for utveksling innen fagfelt som kan forhåndsgodkjenne kurs fra UCSDs Extension for innpassing i UiT studieprogram.

Vær oppmerksom på at UiT ikke kan garantere opptak ved UCSD til forhåndsgodkjente kurs.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

UC San Diego er på Lånekassens liste over utvalgte lærersteder som kan gi rett til tilleggsstipend. https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/Stotte-til-skolepenger/skolepenger-utenfor-norden/Tilleggsstipend

Antall utvekslingsplasser

20 plasser, kun betalplasser

Krav om språkkunnskaper

Fritak fra krav om engelsktest for studenter som har utdannelse utelukkende fra norsk skolesystem.

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Skoleåret ved UCSD er delt inn i kvartal (quaters). Hvert kvartal varer i 11 uker. Det er vanlig å ta 12 units per kvartal. Dette tilsvarer vanligvis 20 studiepoeng. 24 credits tilsvarer 32 studiepoeng.

UCSD egner seg best for utveksling i et helt år = tre kvartal.

Studenter bør søke forhåndsgodkjenning for emner ved sitt institutt ved UiT i god tid før avreise.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer

Engelsk - bachelor, 3 år