Univerzita 'Jana Evangelisty Purkynì' v òstí nad Labem

Tsjekkia

Om 'J.E. Purkynì' University in òstí nad Labem

Jan Evangelista Purkyne University ligger nær grensen til Tyskland og ble grunnlagt i 1991. Universitetet bærer navnet til den berømte tsjekkiske vitenskapsmannen Jan Evangelista Purkyne. Skolen har mer enn 10000 studenter og 700 ansatte fordelt på 9 fakulteter.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Idrettshøgskolen har 2 utvekslingsplasser for studenter.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer