Partnerinstitusjon:
University of Nova Gorica

Slovenia

University of Nova Gorica

Slovenia

Om University of Nova Gorica

Univerza v Novi Gorici har sitt utgangspunkt i et fakultet for miljøvitenskap som ble etablert i 1995. I årene etter ble det opprettet flere fakulteter og i 2006 fikk fakultetene universitetsstatus som Universitetet i Nova Gorica, det fjerde universitet i Slovenia. Fagområdene er miljøvitenskap, ingeniørvitenskap og ledelse, humaniora, realfag og naturvitenskap, vitikultur (enologi) og kunstfag.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for språk og kultur har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT Ingen treff for ditt søk, prøv å utvide søket