Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

VPL-1306 Kommunikasjon og samhandling - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for vernepleie

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling og øvelser.

Læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og evt. på andre arenaer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 160 timer inkludert selvstudium.