Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

TEK-2008 Bærekraftig transportteknologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil gi en innføring i temaer knyttet til teknologi for bærekraftige transportsystemer på land, til havs og i luften. Hovedfokus vil være på miljøvennlig teknologi, men studentene vill også få en innføring i bærekraftig transport fra et økonomisk og samfunnsmessig perspektiv. I emnet vil både utfordringer og muligheter bli diskutert.

Følgende temaer vil dekkes:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse samt matematikk R1 (S1 + S2) og R2 og Fysikk 1 (HING).

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten …

Ferdigheter

Studenten …

Generell kompetanse

Studenten …


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil være en kombinasjon av ca. 36 timer forelesninger, øvingstimer og eget arbeid.