Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester) - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett (tresemesterordning Bachelor Ingeniør studieretninger) og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

IGR1508 Matematikk 1 10 stp

Innhold

Del 1 - Matematikk forkurs:

Del 2 - Fysikk forkurs

Del 3 - Matematikk 1


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Del 1 og Del 2: Gjennom forkursdelen får du kunnskaper i matematikk og fysikk som tilsvarer Forkurs i realfag for ingeniørutdanning.

Del 3: Matematikk 1 del

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning individuelt og arbeid i grupper. Undervisning er tilrettelagt for aktiv læring