Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

SYD-2630 Bacheloroppgave - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYP-2630 Bacheloroppgave 15 stp

Innhold

Bacheloroppgaven i sykepleie er et selvstendig, skriftlig akademisk arbeid som avslutter studentens utdanning i bachelor sykepleie.

Bacheloroppgavearbeidet er en fordypning i et tema som knyttes til kunnskap om sykepleieprofesjonen, pasienter og/eller pårørende. Alle kunnskapsområder i utdanningen kan trekkes inn i bacheloroppgaven.

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven får studenten erfaring med fordypning innenfor et avgrenset område, og mulighet for å videreutvikle evne til faglig selvstendighet.

I bacheloroppgaven skal du gjøre et avgrenset litteratursøk for å anvende resultater fra forskning relevant for den valgte problemstillingen.

I emnet vil det bli undervist i følgende tema:


Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Det gis tilbud om tre veiledninger.