Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

SYD-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD bachelor i sykepleie deltid / samlingsbasert ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYP-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi 15 stp

Innhold

Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYD-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi, SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYD-1180 Praksisforberedelse 1, SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYD-1191 Prosjektpraksis barn og ungeeller HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYD-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre, SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYD-1140 Generell farmakologi, SYD-1180 Praksisforberedelse 1, SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYD-1191 Prosjektpraksis barn og unge

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om følgende etter endt emne:

Ivaretakelse av personer med akutt, kritisk og/eller kronisk sykdom

Pediatri og pediatrisk sykepleie

Hjerte-karsykdom

Nyrer- og urinveier

Kreft

Akutte og kroniske smerter

Infeksjonssykdommer og sepsis

Lunge

Fordøyelsessystemet

Endokrine sykdommer, inkludert diabetes mellitus

Blod- og lymfesykdommer

Muskel/skjelettsykdommer

Nevrologiske sykdommer

Traumer

Væske og ernæring ved sykdom

Psykisk helse- og rusarbeid

Pre-per og postoperativ sykepleie

Ferdigheter

Kandidaten har ferdigheter om følgende etter endt emne:

Generell kompetanse

Kandidaten har ferdigheter om følgende etter endt emne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.