Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie - 12 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYP-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie 12 stp

Innhold

Grunnleggende sykepleie til pasienter. Utøvelse av grunnleggende hygiene og smittevern, praktiske prosedyrer, etikk og kommunikasjon i møte med pasienter og pårørende. Helsefremming- og forebygging.

Sikkerhetsopplæring: Opplæring i bruk av utstyr i praksis, alarmsystem, dokumentasjonssystemer, brannsikkerhet, pasientevakuering og avviksmeldingssystemer. Taushetsplikt, politiattest, egenerklæring om tuberkulose og MRSA skal være levert ved oppstart til studiet. Manglende dokumentasjon fra kandidaten vil føre til at vedkommende ikke får delta i praksisstudier.


Obligatorisk forkunnskapskrav

SYD-1180 Praksisforberedelse 1

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten:

Ferdigheter: Kandidaten:

Generell kompetanse: Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende under veiledning. Refleksjon med bakgrunn i praksiserfaringer og teori fra første studieenhet. Selvstudium. Utarbeidelse av sykepleieplan og andre skriftlige arbeider. Casebasert jobbing og refleksjon.