Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

SVF-1201 Miljø og sårbarhet i Arktis - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SIK-1002 Miljø og sårbarhet i Arktis for ingeniører 10 stp

Innhold


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

Ferdigheter:

Studenten ...

Generell kompetanse:

Studenten ...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

29 timer forelesninger, 9 timer øvinger, prosjektoppgave under veiledning.