Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

STE-2604 Romteknologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1843 Romteknologi 10 stp

Innhold

Bakkeinstrumentering inkludert EISCAT radar, prinsipper for satellitnavigasjon. Romteknologihistorie: Apollo, post-Apollo. Beregninger på ballonger. Antenneteori. Elementær radarteknologi og spesielt syntetisk aperture radar.

Banemekanikk: Kepler’s og Newton’s lover, baneberegninger, baneparametre, referansesystemer og baner for satellitter, banemanøvre, satellitt ground track, orbit perturbations, simulering av satellittbaner.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskaper om

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regne- simulerings- og labøvinger.