Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden og årsstudiet i nordsamisk på morsmålsnivå og i Lektor i språk og samfunnsfag for trinn 8-13 med nordsamisk på morsmålsnivå som masterfag/fag 1 og fag 2. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende introduksjon til studier i allmenn og samisk lingvistikk, spesielt nordsamisk fonologi, morfologi og syntaks. Studiet av fonologi er framfor alt knyttet til foneminventar, fonotaks og fonologiske prosesser. Innenfor morfologi vektlegges stammeklasser, bøyningsmønstre og ordavledning. I syntaks lærer man grunnleggende setningsanalyse. Disse områdene knyttes opp mot normert nordsamisk ortografi og generelle retningslinjer for skriving.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskoden er: 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeider. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.