Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

RUS-1314 Praktisk russisk og oversettelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i russisk, bachelorstudiet i russlandsstudier og for studenter på lektorutdanning 8-13 med russisk som fag 1 eller 2. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er et intensivt kurs over 7 uker i praktisk russisk organisert ved campus Tromsø, som et alternativ for studenter som ikke reiser til Tallin. Emnet omfatter både skriftlige og muntlige øvelser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som et 7-ukers intensivkurs og omfatter forelesninger og praktiske øvelser, bl.a. i oversettelse til russisk og stilskriving på russisk.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.