Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

REL-3056 Prosjektplanlegging i religionsvitenskap - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogram i religionsvitenskap og for lektorstudenter med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet lærer studentene å utvikle en plan for et religionsvitenskapelig forskningsprosjekt. Arbeidet vil bestå i 1) innlesning i et emneområde, 2) valg av kilder, og relevante metodiske og teoretiske perspektiver, 3) utvikling av forskningsspørsmål og en plan for arbeidet med prosjektet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er normalt norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamenspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av ca. 20 timer seminar, med fokus på ulike steg i utviklingen av en prosjektbeskrivelse, samt på felles pensum. Seminarundervisning erstattes av individuell veiledning, dersom antall påmeldte studenter er mindre enn fire. Det forutsettes aktiv studentdeltakelse på saminarene.

I tillegg gis det individuell veiledning, knyttet til to (av tre) arbeidskrav (totalt ca. 10 timer i løpet av semesteret). Veileder oppnevnes ved semesterstart, basert på valg av tema og instituttets ressurser.