Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen i praktisk-pedagogisk utdanning og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 6 uker - 30 dager. Praksis gjennomføres alene, i par eller gruppepraksis.


Innhold

Emnet har to hovedtema.

Det første er at det legges særlig vekt på utprøving og grunnleggende mestring av sentrale vurderings- og arbeidsformer.

Det andre hovedtemaet vil være læreren som leder av klassen med ansvar for utvikling av læringsmiljøet.

Dersom praksis gjennomføres som parpraksis, vil også kollegasamarbeid og veiledning være et tema.

Yrkesetiske problemstillinger vil inngå i alle sider av praksisopplæringa.


Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

Ferdigheter

Kandidaten kan

Kompetanse

Kandidaten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisemne