Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

PED-2020 Pedagogiske intervensjoner - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk og valgemne for bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er inkludering og forebygging av utenforskap blant barn og unge. Utenforskap innebærer at enkeltpersoner eller grupper står på siden av fellesskapet, og ikke opplever tilhørighet. Dette kan ha store konsekvenser for livene deres, og for deres utdanningsmuligheter, helse, deltakelse i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Det må legges til rette for at barn skal ha mulighet til å oppleve inkludering og mestring både i hjemmet, i barnehagen, på skolen og gjennom fritidsaktiviteter. Emnet belyser sosialpedagogiske perspektiver på intervensjon og forebyggende arbeid i forhold til barn og ungdom knyttet til oppdragelse og sosialisering. Med utgangspunkt i psykologisk og sosiologisk teori diskuteres hvordan sjansene for en positiv utvikling for den enkelte og felleskapet forbedres gjennom å styrke beskyttelsesfaktorene og redusere risikofaktorene i oppvekstmiljøet.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-1001 Pedagogisk psykologi, PED-1005 Pedagogisk filosofi, PED-1006 Utdanning og samfunn: Inkluderings- og ekskluderingsprosesser

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer og studentaktive læringsformer med aktiv forberedelse og deltakelse av studentene.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.