Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

PED-2017 Veiledning - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for i bachelor i pedagogikk og bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PED-2011 Pedagogisk og spesialpedagogisk veiledning 10 stp

Innhold

Emnet omhandler veiledning som fagfelt og praksis i pedagogiske og spesialpedagogiske kontekster. Emnet fokuserer på fire sentrale områder som er relevant for veiledning som fag- og forskningsfelt:


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten skal være kompetent til å gjennomføre veiledningssamtaler på et grunnleggende nivå, og skal være grunnleggende kompetent til å forholde seg analytisk, kritisk og utviklingsrettet til veiledning og litteratur om veiledning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er både nettbasert og samlingsbasert med tre undervisningssamlinger.

I tillegg kommer et øvingsseminar på 4 timer som studentene gjennomfører uten lærer (Se omtale under «Arbeidskrav»).

Undervisningsform er forelesninger (fysisk og nettbasert) og studentaktive undervisningsformer inkludert omvendt undervisning.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.