Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

PED-1007 Digitale verktøy og læring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk. Kan tas som valgemne i bachelor spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Digitale verktøy er viktige redskap i kunnskapssamfunnet. Læring skjer i økende grad i samspill med digitale verktøy, ved at den organiseres inn i- og tas i bruk for å lære kunnskap og ferdigheter. Dette emnet omhandler hvordan digitale verktøy kan fremme læring, og om utfordringer og muligheter ved å ta i bruk digitale verktøy for læring. Emnet vil introdusere ulike perspektiver på læring, fokusere på studentenes refleksjon over eget læringssyn, og hvordan det spiller sammen med teknologi. Emnet vil også gi en forståelse for teknologiens møte med ulike kunnskapspraksiser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kan:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar.

Mellom undervisningsøkter vil det være mulighet for digital kommunikasjon og formidling av læringsressurser fra emnet.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.