Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

PED-1001 Pedagogisk psykologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årstudium i pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike teoretiske perspektiv på barns og unges utvikling: det psykologiske perspektivet tar for seg utvikling og oppvekst i lys av utviklingspsykologi; det kulturelle perspektivet belyser oppvekst og kunnskapsoverføring som kulturelle fenomen; det samfunnsmessige perspektivet vier forholdet mellom oppvekst og samfunn særlig oppmerksomhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.