Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

ODO-6300 Spesialistutdanning i kjeveortopedi - 180 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på spesialistprogrammet i kjeveortopedi, og kan ikke tas som et enkelt emne.

Innhold

Kjeveortopedi er den del av odontologien som omfatter diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede bitt- og tannstillingsanomalier basert på kunnskap om anomalienes årsaker, konsekvenser og forebyggelse. Faget er forankret i kunnskap om normal og anormal kraniofasial vekst utvikling og funksjon.

Hva lærer du

Kunnskap:

• Vurdere kjeveortopediske avvik i lys av individets vekst/utviklingsstadium.

• Vurdere kjeveortopediske behandlingsbehov fra et objektivt pasientrelatert perspektiv.

• Vurdere og prioritere behandlingsbehov basert på tilgjengelige kjeveortopediske resursser.

• Være konsulent og samarbeidspartner med allmenntannleger når det gelder pasienter med behov for forebyggende og interceptiv kjeveortopedisk behandling

Ferdigheter:

• Behandle alle typer tannstillings-, bitt- og kjevestillingsavvik i alle aldre

• Samarbeide om pasienter som krever interdisiplinær kompetanse, herunder voksen kjeveortopedi, ortognatisk kirurgi og leppe-, kjeve-, ganespaltbehandling.

• Kunne diagnostisere og behandle alle former for etablerte malokklusjoner som opptrer i en befolkning. • Kunne forebygge og interceptivt behandle avvikende funksjon og/eller erupsjonsmønster som ellers skulle lede til alvorlige bittavvik

Generell kompetanse:

• Delta sammen med andre spesialister i behandlingen av alvorlige anomalier i kjeve/ansiktsskjelettet som også inkluderer malokklusjoner

• Delta sammen med andre spesialister ved planlegging og behandling av kompliserte multidisiplinære kasus som krever kjeveortopedisk kompetanse

• Analysere og evaluere ny kunnskap innen faget

• Kunne delta i og gjennomføre etterutdanning og videreutdanning av tannhelsepersonell.

• Planlegge, utføre og presentere vitenskaplige undersøkelser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet er inndelt i seminarundervisning og klinisk undervisning/pasientbehandling. I tillegg kursdeltakelse.

Alle kurs og seminarer er obligatoriske.