Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MUS-5015 Praksis 1 - 0 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksis 1 er nært knyttet til emnene instrumentaldidaktikk, fagdidaktikk 1 og pedagogikk 1. Emnet omfatter observasjon og instrumentalundervisning på hovedinstrument med nybegynnere og viderekomne elever.

Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager


Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studenten ha følgende læringsutbytte:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres i høstsemesteret. Praksisveiledning blir gitt av lærere i didaktikk og øvingslærer