Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MUS-5013 Pedagogikk 1 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Individet

- Barns utvikling og læring - Barns lek og livsverden - Musikkpsykologi

- Eleven i kulturskolen

- Tilpasset opplæring

2. Gruppen

- Kommunikasjons- og gruppeprosesser

- Pedagogisk kommunikasjon

I samarbeid med faget fagdidaktikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det kroppslige fenomenet (fenomenologi, uttrykks- og prestasjonsaspekt, motorisk læring, ferdighetslæring, øving)

Det estetiske perspektivet (estetikk og musikkestetikk som utgangspunkt for musikalsk opplevelse, kreativitet og læring)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises på høstsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning.