Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MUS-5010 Fagdidaktikk 1 - 7.5 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Individet

2. Gruppen

I samarbeid med faget pedagogikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det kroppslige perspektivet (fenomenologi, uttrykks- og prestasjonsaspekt, motorisk læring, ferdighetslæring, øving)

Det estetiske perspektivet (estetikk og musikkestetikk som utgangspunkt for musikalsk opplevelse, kreativitet og læring)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

- være kjent med ulike teorier om bevegelseslæring, musikalsk prestasjon og estetisk uttrykk

- være kjent med rammeplanen for kulturskolen og kunne relatere sentrale idéer i denne til egen praksis

- være kjent med repertoar og metodiske aspekter innen gruppeundervisning

Ferdigheter

- kunne planlegge og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i elevens fysiske, mentale og musikalske forutsetninger

- ha kjennskap til sentrale musikkpedagogiske konsepter og kunne drøfte deres betydning mht. egen undervisning

Generell kompetanse

- være fortrolig med fagbegrep og modeller innen didaktisk teori og kunne anvende disse i planlegging av undervisning og refleksjon rundt egen praksis


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går på høstsemesteret, med undervisning i gruppe og individuell veiledning.