Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MUS-3302 Instrumentaldidaktikk med praksis 1 - 40 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på studentens utvikling av didaktiske ferdigheter gjennom selvstendig undervisningspraksis med individuell veiledning, observasjon av undervisning og analyse og drøfting av pedagogiske og didaktiske intensjoner. Det tas utgangspunkt i relevant teori, fagtradisjoner og forskning.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen omfatter egne undervisningsferdigheter samt instrumentaldidaktikk og pedagogisk teori.Gruppeundervisning, forelesninger og seminarer. Individuell veiledning og oppfølging.