Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MUS-3201 Hørelæredidaktikk 1 - 30 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Egne ferdigheter i hørelærefagets enkeltdisipliner på høyt nivå og integrering av fagets enkeltdisipliner til en generell gehørmessig beredskap. Undervisningen i musikkpedagogikk og didaktikk er direkte rettet mot hørelæreundervisning. Kunnskap om mål og metoder i hørelærefaget med utgangspunkt i forskjellige tradisjoner

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen går over to semestre, er samlingsbasert og omfatter:

• egenferdighet i hørelære

• hørelæredidaktikk og pedagogisk teori

Undervisningsformer er gruppeundervisning, forelesninger og seminarer. Individuell veiledning og oppfølging.

Praksis:

Observasjon av undervisning. Selvstendig, individuell praksis med elever på begynnernivå. Omfang 40-50 timer.