Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MED-8005 Forskerlinjeseminar - 2 stp


Ansvarlig enhet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan ikke tas av enkeltemnestudenter, og er forbeholdt studenter på forkserlinjen i medisin og odontologi.

Innhold

Formålet med emnet er å gi studentene øvelse i å formidle, diskutere og forsvare eget forskningsprosjekt. I tillegg vil studentene få øvelse i kritisk evaluering av medstudenters forskningsprosjekt.

Hva lærer du

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

Ferdigheter

Studenten:

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Seminardeltagelse med presentasjoner og muntlige evalueringer.