Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

MED-3910 Forskningsartikkel - Forskerlinjen i medisin - 90 stp


Ansvarlig enhet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Formålet med emnet er å gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Ved Forskerlinjen i medisin skal studenten arbeide med et forskningsprosjekt, i samarbeid med veileder og forskningsgruppe. Opplæring i forskningsmiljøets metoder og prosedyrer er sentralt i kompetanseoppnåelsen. Planlegging av forskningsprosjektet meddatainnsamling, analyser og skriving av en eller flere vitenskapelige artikler, er sentrale aktiviteter i dette emnet. Gjennom hele perioden skal studenten være under veiledning fra hovedveileder og biveileder(e).

Forskningsartikkelenskal disponeres etter retningslinjer og oppfylle krav til en vitenskapelig publikasjon.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-1501 Medisin 1. studieår, MED-2501 Medisin 2. studieår

Hva lærer du

Studenten skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

Studenten

Ferdigheter:

Studenten

Generell kompetanse:

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Selvstudium og forskning i nært samarbeid med veileder(e)